kartki wielkanocne dla firm

Regulamin

  1. Korzystając ze strony internetowej dopracypolacy.pl, użytkownik zgadza się przestrzegać niniejszych warunków Regulaminu. Jeśli nie chce i/lub nie zgadza się na te warunki, korzystanie z tej strony jest zabronione.
  2. Serwis dopracypolacy.pl  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe przez błędne podanie informacji lub nieprawdziwych danych, bądź też niedotrzymania umów jednej ze stron, tj. użytkowników serwisu. Właściciel witryny nie pośredniczy, nie ponosi odpowiedzialności i nie ręczy za osoby, firmy i inne organizacje, których ogłoszenia o pracy są opublikowane na stronie dopracypolacy.pl 
  3. Treści zamieszczanych ogłoszeń powinny być zgodne z obowiązującym w Polsce prawem oraz zasadami etycznymi. Zabronione są ogłoszenia nawołujące do nienawiści, służące propagandzie politycznej, łamiące ustawę o ochronie danych osobowych i prawa autorskie, obraźliwe, wulgarne, erotyczne, pornograficzne.
  4. Administrator serwisu dopracypolacy.pl ma prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia, bądź dalszej jego publikacji bez podania przyczyny. Także administrator serwisu ogłoszeniowego ma prawo na wstrzymanie wyświetlania ogłoszenia bez podania przyczyny.
  5. Właściciel witryny nie może zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa informacji przedstawionych i przesyłanych przez Internet. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie informacje lub dane, które przekazuje za pośrednictwem usług internetowych. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione z powodu przekazania takich informacji.
  6. Prawa autorskie serwisu dopracypolacy.pl są w pełni zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, dystrybucji i rozpowszechniania w jakikolwiek sposób grafik, treści oraz skryptów znajdujących się na stronach serwisu bądź jego serwerach.
  7. Administrator serwisu dopracypolacy.pl zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.