Agencja Pośrednictwa Pracy SEMPRE Sp. z o. o. poszukuje obecnie dla jednego ze swoich klientów
w Holandii osób na stanowisko:
Pracownik szklarni

Zakres obowiązków:
Praca w sektorze szklarniowym, w zależności od stanowiska:
- plauzowanie chryzantem,
- prace przy kwiatach szklarniowych,
- pakowanie oraz sortowanie owoców i warzyw na halach.

Oferujemy:
- Umowę u holenderskiego pracodawcy podpisywaną na pół roku lub rok,
- Stawkę godzinową ustaloną zgodnie z obowiązującym w Holandii prawem tzw. stawki wiekowej:

a) 19 lat i mniej: 7,86 EUR brutto/h
b) 20 lat: 8,84 EUR brutto/h
c) 21 lat i więcej: 9,82 brutto/h

- możliwe nadgodziny w wysokości 135% stawki podstawowej,
- wynagrodzenie płatne w systemie cotygodniowym (pierwsza wypłata po dwóch tygodniach),
- rejon pracy: Westland
- zakwaterowanie płatne 89,50 EUR/tydzień pobierane z wypłaty
- możliwość zakupu obuwia ochronnego – koszt 20 EUR
- ubezpieczenie Holenderskie – koszt ubezpieczenia 25,66 EUR/tydzień
- bezpłatny dojazd do i z miejsca pracy

Wymagania:
- Dokument tożsamości lub ważny paszport,
- BSN numer/Sofi – w razie nie posiadania numeru możliwość bezpłatnego wyrobienia przed wyjazdem,
- Posiadanie własnego numeru konta w walucie EURO + karta do bankomatu
- prawo jazdy (mile widziane)
- własny adres e-mail,
- własna poduszka, kołdra oraz pościel.Kontakt:


Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie swojego CV w języku polskim lub angielskim na adres umieszczony poniżej, podając w temacie stanowisko pracy.
E-Mail: rekrutacja@sempre.eu.com
www.sempre.eu.com
tel. 717242135/ 790707557
FB: https://web.facebook.com/semprepersonalauspolen
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Proszę dopisać następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez spółkę SEMPRE Sp z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jeździeckiej 10A, zrzeszoną w Grupie VERITAS oraz przez inne podmioty zrzeszone w Grupie VERITAS, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz przyszłych postępowań rekrutacyjnych."
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w aplikacji jest SEMPRE Sp. z o.o. ul. Jeździecka 10A, 53-032 Wrocław
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: info@sempre.eu.com
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na stanowisko Pracownik szklarni a także w celu realizacji przyszłych rekrutacji przez każdego z Administratorów, na potrzeby realizacji przyszłych procesów rekrutacji, do których Pana/Pani CV zostanie uznane za adekwatne przez któregokolwiek z Administratorów.
4. Informuję, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań Grupy VERITAS w odniesieniu do kandydatów.
5. Przetwarzanie podanych przeze Pana/Panią danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
6. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
7. Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania ww. procesu rekrutacji, a w przypadku zgody na włączenie danych osobowych do bazy kandydatów – przez okres 5 lat.
10. Pana/Pani dane mogą być przekazywane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być kontrahenci Administratora, w szczególności: zewnętrzni przedstawiciele, usługodawcy, dostawcy, partnerzy zrzeszeni w ramach Grupy VERITAS, a ponadto podmioty specjalizujące się w zakresie obsługi roszczeń, doradztwa technicznego i IT, usług pocztowych i operacyjnych, transportowych, zarządzania dokumentacją, świadczenia usług księgowych itp.
11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.